Transport gruzu — Wrocław

Trans­port gruzu — Wrocław i inne okoliczne miasta — to jedna z pod­sta­wowych czyn­ności po każdym remon­cie czy zniszcze­niu budynku. W zależności od rodzaju przed­sięwz­ię­cia, tego czy dany gruz zna­j­duje się wewnątrz budynku czy leży swo­bod­nie na dużej kupie przed blok­iem pracy związanej z załad­owaniem go do spec­jal­nych kon­tenerów na gruz mamy mniej lub więcej.

Banalna wydawać by się mogło sprawa w prak­tyce może przys­porzyć nam nie lada przeszkód dlat­ego zanim zde­cy­du­jemy się wywieźć gruz warto zas­tanowić się nieco jak to zro­bić by cała pro­ce­dura prze­biegła szy­bko i sprawnie.

Jeśli gruz zna­j­duje się już na twardym grun­cie przed budynkiem to sprawa wygląda bardzo prosto. Pod­staw­iamy pod niego ciężarówkę z kon­tenerem na gruz i za pomocą dźwigu (lub jeśli jest go w małych iloś­ci­ach łopaty) ładu­jemy wszys­tko do kon­teneru na gruz i wywoz­imy we wskazane miejsce.

Co jed­nak w przy­padku gdzie mamy wytrans­portować gruz z mieszka­nia, załóżmy zna­j­du­jącego się na hmm.. 5 piętrze? :) Tutaj już potrzeba więk­szej filo­zofii. Można wynosić gruz w wiadrach po klatce schodowej, lub windą i dręczyć tym samym pozostałych mieszkanców w bloku lub można sko­rzys­tać z usług pro­fesjon­al­nej firmy, która posi­ada odpowiedni wysyp dzięki któremu gruz wylą­duje prosto z mieszka­nia do kon­tenera na gruz. Wysyp taki polega na zamon­towa­niu grubej i wytrzy­małej rury w oknie, która bezpośred­nio prowadzi do kon­tenera. Trochę pogłowienia się przy insta­lacji, a później wystar­czy tylko wrzu­cać i wywozić zbędny gruz i odpady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>